انتشارات گسترش

انتشارات گسترش تهران

وب‌سایت: https://www.gbook.ir

ایمیل: info@gbook.ir

تلفن: 021 77354105

آدرس: تهران، خیابان دماوند، خیابان شهید باباییان (سازمان آب)، کوچه چهارم غربی، پلاک 28

انتشارات گسترش تهران

مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات یا همان انشارات گسترش در سال 1358 تأسیس شد. این انتشارات با هدف سهیل روند پخش کتاب و به روز کردن این حرفه در ایران به وجود آمد و به مرور زمان گسترش یافت. امروزه تعداد ناشران همکار با گسترش به بیش از 350 ناشر و تعداد عناوینی که موسسه در حال حاضر به سراسر جهان توزیع می‌کند به بیش از 38000 عنوان افزایش پیدا کرده‌اند.

در مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی و ابزاری برای ارتباط، دارای پیشینه‌ای تاریخی در ایران تلقی می‌شود. در این راستا یکی از اهداف بنیادین این مجموعه فراهم کردن فضایی است که در آن کتاب‌های منتشر شده در مدت زمانی هر چه کوتاه‌تر و با دقت هر چه بیشتر به سراسر ایران منتقل شوند. اما اساسی‌ترین هدف این مجموعه را همان‌گونه که از نامش بر می‌آید، می‌توان گسترش فرهنگ و تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه معرفی کرد که در حقیقت تمامی اهداف ذکر شده به عنوان زیربناهایی جهت نیل به این هدف به کار گرفته می‌شوند.

محبوب‌ترین کتاب‌های انتشارات

کتاب‌هایی که به انتخاب شما برگزیده شده‌اند!